Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği kısaca, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün
miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması anlamına gelir.
Ulusal açıdan bakıldığında, enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji sağlamada %75 olan
dışa bağımlılık oranımızın ve bundan kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile
mücadelenin etkinliğinin artırılmasında, üretimden kullanımına kadar her süreçte verimliliğin
artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması son derece önemlidir.
Ülkemizde bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak
üzere önemli seviyede enerji tasarruf potansiyeli bulunduğu bilinmektedir.

Enerji Niçin Verimli Kullanılmalıdır ?

 • En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıt rezervleri hızla tükenmektedir.
 • Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde oluşan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenlerindendir.
 • Kullandığımız enerjinin %75’i yurtdışından satın alınmaktadır.
 • Enerji fiyatları baş döndürücü bir hızla artmaktadır.
 • Sanayide, konutlarda ve ulaşımda tüketilen enerji faturaları işletme toplam maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
 • Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak,

enerjinin verimli kullanması için sayılabilecek en önemli gerekçelerdir.

Bu kapsamda size sağlayabileceğimiz hizmetler

 • Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ve ESCO
 • Proseslerde Enerji Verimliliği
 • Enerji Etütleri

ENERJİ ETÜTLERİ

Enerji etüdü, işletmelerdeki enerji tüketiminin, başka bir deyişle enerji tüketim profilinin
belirlenmesi için en önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki enerjinin bölüm veya proses
bazında ne kadar ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve süreçlerdeki enerji kayıp ve kaçakları
tespit edilmektedir. Yapılan enerji etütleri ile tasarruf potansiyelleri belirlenmekte ve enerji
tasarrufuna ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek iyileştirme
projelerinin uygulama maliyetleri ve projenin finans analizleri yapılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayide %20 ticari binalarda ise %30’luk enerji
tasarrufu potansiyeli olduğunu beyan etmektedir. KVG MÜHENDİSLİK, endüstriyel işletmeler
ile ticari ve hizmet binalarındaki tasarruf potansiyelinin değerlendirilmesi için konusunda
uzman teknik personeliyle müşterilerine hizmet vermektedir.

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ (EPS) VE ESCO

ESCO Nedir ?

ESCO, İngilizcede Energy Service Company kelimelerinden türetilmiştir. ESCO temel olarak,
işletmelerde enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamak için, enerji tasarrufu projelerini
tasarlayan ve uygulamasını gerçekleştiren, sağlanacak enerji tasarruf performansını garanti
eden, projelerin uygulanması için gerekli olan finansmanı sağlayan/sağlanmasına aracılık
eden ve gerektiğinde enerjinin tedarik edilmesini sağlayan ve uyguladığı projelerle ilgili risk
yönetimini gerçekleştiren mühendislik firmasıdır.
ESCO’lar müşterileri ile Enerji Performans Sözleşmeleri yaparak enerji verimliliğini artırmak
için oluşturulacak projenin yasal çerçevesini çizerler.

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) Nedir ?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda “enerji performans sözleşmesi” şu şekilde
tanımlanıyor: ‘Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi
ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan
sözleşme.’

Neden EPS ?

 • Proje finansmanı dış kaynak tarafından sağlanır
 • ESCO bütün süreçleri kendisi yönetir, yani proje anahtar teslimi şeklinde uygulanır
 • Projenin performans garantisini ESCO üstlenir
 • Kullanılan finansmanın geri ödemesi sağlanan tasarrufla yapılır
 • Enerji verimliliği en az %20 artar
 • Enerji maliyetleri azalır
 • Enerji tüketen tesisler yenilenmiş olur
 • İşletmenin rekabet gücü artar
 • Risk yönetimini ESCO üstlenir
 • Sera gazı emisyonları ve karbon ayak izi azalır
 • İşletme için minimum risk vardır

EPS Süreci Nasıl İşler ?

PROSESLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) tarafından yapılan etütler sistemin enerji tüketim profilini belirlemek için son derece önemlidir. Ancak enerji verimli sistemin sürdürülebilirliği enerji ile ilgili personelin proses bilgisi yanında, prosesin enerji verimliliği sağlanacak şekilde kullanılması gerekmektedir. 

 • Kazanlarda enerji verimliliği
 • Yakma sistemlerinde enerji verimliliği
 • Basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği
 • Soğutma sistemlerinde enerji verimliliği 
 • Fırınlarda enerji verimliliği
 • Buhar sistemlerinde enerji verimliliği
 • Fan ve pompalarda enerji verimliliği
 • Elektrik motorlarında enerji verimliliği
 • Aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği
 • Kompanzasyon sistemleri ile enerji verimliliği

NEDEN KvG MÜHENDİSLİK?

Ne yazık ki, Türkiye’de danışmanlık sektöründe hizmet veren kuruluşlar için herhangi bir mesleki denetim mekanizması yoktur. Bu nedenle herhangi bir yetkilendirme de söz konusu değildir… Şu anki koşullarda Türkiye’de danışmanlık hizmeti verilmesi için, içinde “danışmanlık” sözcüğünün geçtiği herhangi bir kartvizit, katalog veya bir tabela yeterli olmaktadır… Hizmet verdikleri alanda gerekli yeterliliklere sahip olmayan “danışmanlar” nedeniyle devletle veya müşterilerle mahkemelik olan kuruluşların sayısı bir hayli fazladır… Tam da bu yüzden, bu tür sürprizlerle karşılaşmak istemeyen kuruluşlar için danışman seçimi son derece önemlidir. KvG MÜHENDİSLİK gerek kendi bünyesinde bulundurduğu uzman teknik personel ve gerekse de seçmiş olduğu çözüm ortaklarının bünyesindeki uzman personelle, müşteri öncelikli profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

KvG Mühendislik;

 • Uluslararası standartlara uygun yönetim sistemi
 • Konularında uzman teknik personel
 • UNIDO/UNDP’den onaylı Enerji Uzmanı desteği
 • Birleşmiş Milletlerin Onayladığı tedarikçi ile çalışma olanağı
 • ETKB’nin yetkilendirdiği EVD ile çalışma olanağı
 • Projeleri hızlı sonuçlandırma
 • Güvenilir çözüm ortağı
 • Kaliteli hizmet
 • Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) ve ESCO
 • Proseslerde Enerji Verimliliği
 • Enerji Etütleri