ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarını azaltmak ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerjiyi verimli kullanmak için en iyi yol ise enerjiyi etkin bir şekilde yönetebilecek bir sistem kurmaktır. ISO 50001 standardı, kuruluşlara sürekli olarak politika üretme (amaçların değerlendirilmesi dâhil), eylem planlama, eylemleri uygulama ve sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamak için sistematik araçlar sunan oldukça kapsamlı bir standarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS), kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri oluşturması ve bu doğrultuda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması için yönetsel araçlar sunmaktadır.

ISO 50001 EnYS, gerek endüstriyel gerekse bina sektörü için, küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir.

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten her çeşit kuruluş için ISO 50001 enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması önemli faydalar sağlayabilir.

ISO 50001 standardının doğrudan yararları:

 • Enerji maliyeti tasarrufları
 • Günlük işlemlerde maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilmesi
 • Daha az sera gazı emisyonu
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
 • Daha az karbon ayak izi
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
 • Personel arasında daha fazla enerji farkındalığı ve daha fazla katılım
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
 • Bilinçli karar alma süreçleri
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

ISO 50001 standardının dolaylı yararları:

 • Olumlu tanıtım
 • İyileştirilmiş kurumsal imaj
 • İyileştirilmiş işletme verimliliği
 • İyileştirilmiş bakım faaliyetleri
 • İyileştirilmiş sağlık ve güvenlik

İyi kurgulanmış bir Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) ile, kuruluşunuzda neredeyse hiç yatırım yapmadan enerji maliyetlerinizde en azından %10-30 civarında tasarruf sağlayabilirsiniz. EXERGIEN, kuruluşların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurma çalışmalarında danışmanlık hizmetleri sunduğu gibi çözüm ortakları aracılığı ile ISO 50001 belgesi için de destek sağlamaktadır. 

NEDEN KvG MÜHENDİSLİK?

Ne yazık ki, Türkiye’de danışmanlık sektöründe hizmet veren kuruluşlar için herhangi bir mesleki denetim mekanizması yoktur. Bu nedenle herhangi bir yetkilendirme de söz konusu değildir… Şu anki koşullarda Türkiye’de danışmanlık hizmeti verilmesi için, içinde “danışmanlık” sözcüğünün geçtiği herhangi bir kartvizit, katalog veya bir tabela yeterli olmaktadır… Hizmet verdikleri alanda gerekli yeterliliklere sahip olmayan “danışmanlar” nedeniyle devletle veya müşterilerle mahkemelik olan kuruluşların sayısı bir hayli fazladır… Tam da bu yüzden, bu tür sürprizlerle karşılaşmak istemeyen kuruluşlar için danışman seçimi son derece önemlidir. KvG MÜHENDİSLİK gerek kendi bünyesinde bulundurduğu uzman teknik personel ve gerekse de seçmiş olduğu çözüm ortaklarının bünyesindeki uzman personelle, müşteri öncelikli profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

KvG Mühendislik;

 • Uluslararası standartlara uygun yönetim sistemi
 • Konularında uzman teknik personel
 • UNIDO/UNDP’den onaylı Enerji Uzmanı desteği
 • Birleşmiş Milletlerin Onayladığı tedarikçi ile çalışma olanağı
 • ETKB’nin yetkilendirdiği EVD ile çalışma olanağı
 • Projeleri hızlı sonuçlandırma
 • Güvenilir çözüm ortağı
 • Kaliteli hizmet
 • Eğitim Hizmeti
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Sürdürülebilir Verimlilik